m menu image  m home m cart

Príkazové značky

€0.81

Pridať do košíku:PRODUCT_DETAILS

  • Kód: 2905

PRODUCT_DESCRIPTION

Cena symbolu bez textu: samolepka (15x15cm)..........0,80€ / ks s DPH

                                        plast hr. 0,5mm (15x15cm)...0,90€ / ks s DPH

Cena symbolu a textu    : samolepka (15x21cm)..........0,93€ / ks s DPH

                                                                    plast hr. 0,5 mm (15x21cm)...1,03€ / ks s DPH

V prípade potreby väčšieho množstva značiek (100 a viac) poskytujeme zľavy.

Značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou STN 018012-1, STN 018012-2, STN EN 61310-1 a normám používaných v štátoch EÚ.

Ponuka symbolov a textov:

M 001
Príkaz na ochranu zraku
M001.01 Používaj vhodné ochranné okuliare!
M001.02 Prístup len vo vhodných ochranných okuliaroch
M001.03 Pracuj s vhodnými ochrannými okuliarmi!
M001.04 Ochranné okuliare si nechaj nasadené!
M 002
Príkaz na ochranu hlavy
M002.01 Používaj vhodnú ochrannú prilbu!
M002.02 Vstup len v ochrannej prilbe
M002.03 Pracuj v ochrannej prilbe!
M002.04 Ochrannú prilbu si nechaj nasadenú!
M 003
Príkaz na ochranu sluchu
M003.01 Používaj vhodné chrániče sluchu!
M003.02 Pracuj s chráničmi sluchu!
M003.03 Chrániče sluchu si nechaj nasadené!
M 004
Príkaz na ochranu dýchacích orgánov
M004.01 Používaj vhodnú ochrannú masku!
M004.02 Vstup len v ochrannej maske
M004.03 Pracuj v ochrannej maske!
M004.04 Používaj ochranný filter!
M004.05 Používaj respirátor proti prachu!
M004.06 Ochrannú masku si nechaj nasadenú!
M004.07 Používaj respirátor!
M 005
Príkaz na ochranu nôh
M005.01 Používaj vhodnú ochrannú obuv!
M005.02 Pracuj v ochrannej obuvi!
M005.03 Ochrannú obuv si nechaj obutú!
M005.04 Pracuj v izolačnej obuvi!
M 006
Príkaz na ochranu rúk
M006.01 Používaj vhodné ochranné rukavice!
M006.02 Pracuj v ochranných rukaviciach!
M006.03 Pracuj len v izolačných rukaviciach!
M006.04 Ochranné rukavice si nechaj na rukách!
M 007
Príkaz na nosenie ochranného odevu
M007.01 Používaj vhodný ochranný odev!
M007.02 Vstup len v ochrannom odeve
M007.03 Ochranný odev si nechaj oblečený!
M 008
Príkaz na ochranu tváre
M008.01 Použi na tvár vhodný ochranný štít!
M008.02 Vstup len s ochranným štítom na tvári
M008.03 Ochranný štít tváre si nechaj nasadený!
M008.04 Pracuj s tvarovým štítom!
M 009
Príkaz na použitie bezpečnostného závesného systému
M009.01 Použi zabezpečovacie pásy!
M009.02 Zaisťuj sa ochranným pásom!
M009.03 Zaisťuj sa ochranným pásom a lanom!
M 010
Cesta vyhradená pre chodcov
M010.01 Pre chodcov
M010.02 Len pre chodcov
M010.03 Použi priechod pre chodcov!
M 011
Značka príkazu - všeobecne
M011.01 Pred vstupom do tohto priestoru sa ohlás u vedúceho!
M011.02 Len tu pracuj!
M011.03 Len tu vystupuj!
M011.04 Pracuj len pod dozorom poverenej osoby!
M011.05 Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník
M011.06 Ochranný kryt zlož, len keď je zariadenie v pokoji!
M011.07 Čisti - opravuj - nastavuj len zaistený stroj v pokoji!
M011.08 Pred uvedením do prevádzky upozorni závislé pracoviská!
M011.09 Pred odchodom zatvor prívod plynu!
M011.10 Pred odchodom vypni prúd!
M011.11 Pri nebezpečenstve stlač tlačidlo!
M011.12 Vypni v nebezpečenstve!
M011.13 Pred prácou uzemni!
M011.14 Pred otvorením vybi vysoké napätie!
M011.15 Pred vstupom vybi vysoké napätie!
M011.16 Chráň nádoby pred slnkom a teplom!
M011.17 Pracuj len s neiskriacim náradím!
M011.18 Uvoľni dopravný priestor!
M011.19 Vymedzený priestor musí zostať vždy voľný
M011.20 Prechádzaj opatrne!
M011.21 Zabezpeč proti samovoľnému pohybu!
M011.22 Hasiť pieskom!
M011.23 Vstup len po prezutí
M011.24 Používaj ochranné pracovné pomôcky!
M011.25 Aj drobné poranenia treba ošetriť!
M 012
Príkaz na použitie nadchodu
M012.01 Použi nadchod!
M 013
Príkaz na vytiahnutie zo zásuvky pred otvorením
M013.01 Pred otvorením vytiahnuť zo zásuvky!
M 014
Príkaz na odpojenie pred prácou
M014.01 Pred prácou odpojiť!
M014.02 Vypni pred začiatkom práce!
M014.03 Pred obsluhou vypni!
M014.04 Pred vstupom vypni!
M014.05 Vypni obe strany!
M014.06 Vypni aj verejné osvetlenie!
M014.07 Pred vstupom vypni vypínač!
M014.08 Pred vstupom vypni vypínač ..........!
M014.09 Pred vstupom vypni vypínač v kabíne žeriava!
M014.10 Pred výstupom na žeriav vypni hlavný trolej!
M014.11 Pred zložením krytu vypni hlavný vypínač!
M 020
Príkaz na ochranu zraku a sluchu
M020.01 Použi okuliare a chrániče sluchu!
M020.02 Pracuj v okuliaroch a s chráničmi sluchu!
M020.03 Okuliare a chrániče sluchu neskladaj!
M 021
Príkaz na ochranu hlavy a sluchu
M021.01 Použi prilbu a chrániče sluchu!
M021.02 Pracuj v prilbe a s chráničmi sluchu!
M021.03 Prilbu ani chrániče sluchu neskladaj!
M 022
Príkaz na ochranu hlavy a zraku
M022.01 Použi okuliare a prilbu!
M022.02 Pracuj v okuliaroch a prilbe!
M022.03 Okuliare a prilbu neskladaj!
M 023
Príkaz na zaistenie plynových nádrží
M023.01 Zaisti plynové nádrže!
M 024
Príkaz na použitie ochranných pásov
M024.01 Použi ochranné pásy!
M024.02 Použi bezpečnostné pásy!
M 025
Cesta vyhradená pre používateľov invalidných vozíkov
M025.01 Pre používateľov invalidných vozíkov
M 026
Príkaz na umytie rúk
M026.01 Umy si ruky!
M026.02 Po skončení práce sa umy!
M026.03 Pred dojením a po dojení si umy ruky!
M 027
Miesto vyhradené na fajčenie
M027.01 Miesto vyhradené na fajčenie
M027.02 Fajčiť možno len na vyhradenom miesteOpýtať sa na tovar


Tento produkt bol pridaný dňa 20. november 2010..::Kto je online?

Práve tu sú 15 návštevníci