m menu image  m home m cart

Zákazové značky

€0.81

Pridať do košíku:PRODUCT_DETAILS

  • Kód: 2903

PRODUCT_DESCRIPTION

Cena symbolu bez textu: samolepka (15x15cm)...........0,80€ / ks s DPH

                                        plast hr. 0,5mm (15x15cm)...0,90€ / ks s DPH

Cena symbolu a textu    : samolepka (15x21cm)..........0,93€ / ks s DPH

                                                                    plast hr. 0,5 mm (15x21cm)...1,03€ / ks s DPH

V prípade potreby väčšieho množstva značiek (100 a viac) poskytujeme zľavy.

Značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou STN 018012-1, STN 018012-2, STN EN 61310-1 a normám používaných v štátoch EÚ.

Ponuka symbolov a textov:

P001
Zákaz fajčenia
P001.01 Fajčiť zakázané
P001.02 Zákaz fajčiť!
P002
Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa
P001.01 Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom
P001.02 Zákaz fajčiť a vstupovať s plameňom
P001.01 Zákaz fajčenia a prístupu s plameňom
P001.02 Zákaz fajčenia a manipulácie s plameňom
P001.01 Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v okhu ... m od ...
P 003
Zákaz vstupu pre chodcov
P003.01 Vstup zakázaný
P003.02 Nevstupuj!
P003.03 Nevstupuj na trať!
P003.04 Stoj! Dopravný priestor
P003.05 Nevstupuj na skúšobné pracovisko!
P003.06 Výstup zakázaný
P003.07 Zákaz chôdze týmto smerom
P003.08 Tu neprechádzaj!
P003.09 Nevstupuj! Opravuje sa
P003.10 Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný
P003.11 Nevstupuj do pracovného priestoru!
P003.12 Nepribližuj sa!
P003.13 Nevstupuj pod zavesené bremeno
P 004
Zákaz hasenia vodou
P004.01 Nehas vodou ani penovými prístrojmi!
P004.02 Zákaz hasenia vodou a penovými prístrojmi
P 005
Zákaz pitia
P005.01 Zákaz používania vody na pitie
P005.02 Voda nie je pitná
P005.03 Nečerpaj vodu z toho zdroja!
P 006
Nepovolaným vstup zakázaný
P006.01 Nepovolaným vstup zakázaný
P006.02 Vstup zakázaný
P006.03 Nevstupuj!
P006.04 Nevstupuj na trať!
P006.05 Stoj! Dopravný priestor
P006.06 Nevstupuj na skúšobné pracovisko!
P006.07 Výstup zakázaný
P006.09 Nevstupuj! Opravuje sa
P006.10 Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný
P006.11 Nevstupuj do pracovného priestoru!
P006.12 Nepribližuj sa!
P006.13 Zákaz vstupu tu nezamestnaným osobám
P006.14 Cudzím vstup zakázaný
P006.15 Súkromný pozemok - Vstup zakázaný
P 007
Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný
P007.01 Zákaz vjazdu vysokozdvižných vozíkov
P007.02 Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný
P007.03 Zákaz prevádzky - prejazdu motorových vozíkov
P 008
Zákaz dotýkať sa
P008.01 Nedotýkaj sa
P008.02 Zákaz dotyku
P008.03 Zákaz dotýkať sa!
P008.04 Zákaz dotyku voľných predmetov
P 009
Zákaz dotýkať sa Kryt je pod napätím
P009.01 Nedotýkaj sa!Kryt je pod napätím
P009.02 Zákaz dotyku krytu pod napätím
P 010
Zákaz zapnutia
P010.01 Nezapínaj!
P010.02 Nezapínaj! Pracuje sa
P010.03 Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje
P010.04 Zákaz zapnutia
P 011
Zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorom
P011.01 Nevstupuj s kardiostimulátorom!
P011.02 Zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorom
P 012
Zákaz odkladania alebo skladovania
P012.01 Nič neodkladať ani neskladovať
P012.02 Zákaz odkladania a skladovania tovarov a materiálov
P 013
Zákaz prepravy osôb
P013.01 Zákaz prepravy osôb
P013.02 Jazda osôb je zakázaná
P013.03 Doprava osôb je zakázaná
P013.043 Preprava osôb zakázaná
P 014
Zákaz vstupovať so zvieratami
P014.01 Zákaz vstupovať so zvieratami
P016
Zákaz vstupu osobám s implantátom z kovu
P016.01 Zákaz vstupu osobám s implantátmi z kovu
P017
Zákaz striekania vodou
P017.01 Striekanie vodou zakázané
P017.02 Zákaz striekania vodou
P 018
Zákaz používania mobilných telefónov
P018.01
Zákaz používania mobilných telefónov
P 021
Zákaz
P021.01 Zákaz neoprávnenej manipulácie
P021.02 Zákaz manipulácie pri prevádzke
P021.03 Zákaz uvedenia do chodu pred uzatvorením ochranného krytu
P021.04 Neotváraj!
P021.05 Nezatváraj! Vnútri sa pracuje
P021.06 Neotváraj počas jazdy!
P021.07 Nevyrušuj pri prevádzke!
P021.08 Opusti tento priestor!
P021.09 Neodkladaj tu odev ani obuv!
P021.10 Zákaz štartovania motorov v uzatvorenej garáži
P021.11 Nefajči, nejedz ani nepi v tomto priestore!
P021.12 Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím
P021.13 Zákaz práce jednotlivcai
P021.14 Tu nejedz, nefajči ani nepi
P021.15 Zákaz zásahu do zariadenia za chodu
P021.16 Mazanie a čistenie za chodu zakázané
P021.17 Zákaz práce bez ochranných okuliarov!
P021.18 Nezdržuj sa tu!
P 030
Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste
P030.01 Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste
P030.02 Jesť a piť na tomto mieste je zakázané
P 031
Zákaz výstupu nepovolaným osobám
P031.01
Zákaz výstupu nepovolaným osobám
P 032
Zákaz vstupu za pohyblivé rameno
P032.01 Nevstupuj za pohyblivé rameno!
P032.02 Zákaz vstupu za pohyblivé rameno
P 033
Zákaz siahania do plniaceho otvoru
P033.01 Nesiahaj do tohto priestoru!
P033.02 Zákaz siahania do plniaceho otvoru
P 034
Zákaz jazdy na paletových vozíkoch
P034.01
Zákaz jazdy na paletových vozíkoch
P 035
Zákaz dopravy osôb na čelnom nakladači
P035.01
Zákaz dopravy osôb na čelnom nakladači

P 036
Zákaz vstupu pod zdvihnuté bremeno

P036.01 Zákaz vstupu pod zodvihnuté bremeno
P036.02 Nevstupuj pod zodvihnuté bremeno!Opýtať sa na tovar


Tento produkt bol pridaný dňa 20. november 2010..::Kto je online?

Práve tu sú 8 návštevníci